Pavla NOGOVÁ

Bakalářská práce

Edukační metody vzdělávání dospělých ve společnosti Bekaert

Educational methods of further education in Bekaert company
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje edukační metody vzdělávání dospělých využívané v belgické společnosti Bekaert působící v ČR. Záměrem mé práce je jak jejich teoretický popis, tak i definování jejich použití při adaptaci nového zaměstnance nebo při rozvoji vědomostí a znalostí stálého personálu. V empirické části jsem dotazníkovým šetřením zjišťovala spokojenost zaměstnanců s nastaveným systémem vzdělávání …více
Abstract:
This thesis describes the educational methods used for adult education in the Belgian company named Bekaert operating in the Czech Republic. The purpose of my work is both their theoretical description and also the definition of their use in the adaptation process of a new employee or during the development of knowledge and know-how of the permanent staff. In the empirical part of my work I examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2012
Zveřejnit od: 3. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Milan Chmura

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOGOVÁ, Pavla. Edukační metody vzdělávání dospělých ve společnosti Bekaert. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.