Theses 

Uživatelské rozhraní pro videosystémy na sportovních stadionech – Bc. Peter Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Peter Novák

Diplomová práce

Uživatelské rozhraní pro videosystémy na sportovních stadionech

User Interface for Video Systems at Sports Stadiums

Anotace: Cílem práce je navrhnout úpravy systému pro režii na sportovních stadionech firmy Daite s.r.o. Konkrétně se práce zabývá rozhraními: Replay pro opakované záznamy, Live pro živý střih, Match Manager pro přípravu zápasu a Template Editor pro přípravu podkladů a animací. V práci jsou popsány teoretické principy dobrého návrhu a sběr uživatelských dat. Na základě těchto podkladů jsou zdokumentovány problémy současného rozhraní a vytvořen nový návrh. Tento návrh byl postoupen vývojářům Daite a část změn rozhraní byla v době psaní práce již implementována.

Abstract: The goal of the thesis is to create a new user interface design for the sport stadium systems of the company Daite s.r.o. Concretely, this thesis deals with the interfaces: Replay for replaying goal chances, Live for live cutting, Match Manager for match preparation and Template Editor for preparing templates and animations used in the match. Theoretical principles of good design and data collection are described. Based on these, the issues of existing interfaces are documented and a new design is described. This design was administered to Daite developers and a majority of the changes already implemented in their systems.

Klíčová slova: UX, použitelnost, sportovní přenosy, uživatelské testování

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 16:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz