Theses 

Uživatelské rozhraní pro videosystémy na sportovních stadionech – Bc. Peter Novák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Systems

Theses on a related topic

Display description

Bc. Peter Novák

Master's thesis

Uživatelské rozhraní pro videosystémy na sportovních stadionech

User Interface for Video Systems at Sports Stadiums

Abstract: Cílem práce je navrhnout úpravy systému pro režii na sportovních stadionech firmy Daite s.r.o. Konkrétně se práce zabývá rozhraními: Replay pro opakované záznamy, Live pro živý střih, Match Manager pro přípravu zápasu a Template Editor pro přípravu podkladů a animací. V práci jsou popsány teoretické principy dobrého návrhu a sběr uživatelských dat. Na základě těchto podkladů jsou zdokumentovány problémy současného rozhraní a vytvořen nový návrh. Tento návrh byl postoupen vývojářům Daite a část změn rozhraní byla v době psaní práce již implementována.

Abstract: The goal of the thesis is to create a new user interface design for the sport stadium systems of the company Daite s.r.o. Concretely, this thesis deals with the interfaces: Replay for replaying goal chances, Live for live cutting, Match Manager for match preparation and Template Editor for preparing templates and animations used in the match. Theoretical principles of good design and data collection are described. Based on these, the issues of existing interfaces are documented and a new design is described. This design was administered to Daite developers and a majority of the changes already implemented in their systems.

Keywords: UX, použitelnost, sportovní přenosy, uživatelské testování

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2016
  • Supervisor: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 20:06, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz