Theses 

Uživatelské rozhraní pro videosystémy na sportovních stadionech – Bc. Peter Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Systems

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Peter Novák

Master's thesis

Uživatelské rozhraní pro videosystémy na sportovních stadionech

User Interface for Video Systems at Sports Stadiums

Anotácia: Cílem práce je navrhnout úpravy systému pro režii na sportovních stadionech firmy Daite s.r.o. Konkrétně se práce zabývá rozhraními: Replay pro opakované záznamy, Live pro živý střih, Match Manager pro přípravu zápasu a Template Editor pro přípravu podkladů a animací. V práci jsou popsány teoretické principy dobrého návrhu a sběr uživatelských dat. Na základě těchto podkladů jsou zdokumentovány problémy současného rozhraní a vytvořen nový návrh. Tento návrh byl postoupen vývojářům Daite a část změn rozhraní byla v době psaní práce již implementována.

Abstract: The goal of the thesis is to create a new user interface design for the sport stadium systems of the company Daite s.r.o. Concretely, this thesis deals with the interfaces: Replay for replaying goal chances, Live for live cutting, Match Manager for match preparation and Template Editor for preparing templates and animations used in the match. Theoretical principles of good design and data collection are described. Based on these, the issues of existing interfaces are documented and a new design is described. This design was administered to Daite developers and a majority of the changes already implemented in their systems.

Kľúčové slová: UX, použitelnost, sportovní přenosy, uživatelské testování

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedúci: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 3. 2019 07:30, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz