Roman Zwyrtek

Diplomová práce

Větrné elektrárny a jejich vliv na životní prostředí a člověka

Wind Turbines and Their Impact on the Environment and Man
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice vlivů větrných elektráren na životní prostředí a člověka. Je zde uveden historický vývoj, současnost a budoucnost větrných elektráren ve světě a České republice. Dále jsou uvedeny hlavní části elektráren, jejich konstrukce, technické a technologické zařízení, a také podrobný legislativní rámec před samotnou výstavbou větrné elektrárny. Posléze se nacházejí příklady …více
Abstract:
The thesis deals with impact of wind turbines on environment. It describes past, present and future of wind turbines in the Czech Republic and other countries. There are introduced main parts of turbines, their structure and technological mechanism. Likewise it is elaborated legislative framework in the Czech Republic concerning steps needed to start construction of a turbine. Afterwards the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Tomáš Nimráček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava