Bc. Johana Palová

Diplomová práce

Interconnection of Music and English Language in Teaching at Lower Secondary Schools

Interconnection of Music and English Language in Teaching at Lower Secondary Schools
Anotace:
Tématem diplomové práce je propojení hudební výchovy a anglického jazyka ve vzdělávání na druhém stupni základních škol. Teoretická část podporuje praktickou a zabývá se charakteristikou předmětů hudební výchova a anglický jazyk podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), jejich propojením a podobnostmi mezi hudebními a jazykovými dovednostmi. Práce také obsahuje kapitolu …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the interconnection of Music and the English Language in education at lower secondary schools. The theoretical part, which serves as a foundation for the practical part, focuses on the characterization of both Music and the English language according to Framework Educational Programme for Basic Education (FEP BE), their interconnection, and also links between music …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta