Mgr. Petra Špačková

Diplomová práce

Rizika realizace transakce koupě - prodej v mezinárodním obchodě a jejich limitace smlouvou

Risks of the Purchase-Sale Transaction in International Trade and their Limitation in the Contract.
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na rizika, která vznikají při realizaci transakcí koupě - prodej v mezinárodním obchodě a jejich limitace smlouvou. K naplnění cíle práce byl použit příklad konkrétní tuzemské obchodní společnosti, která obchoduje na českém i mezinárodním trhu. Na začátku práce je popsáno fungování zkoumané společnosti, jsou vymezeny základní pojmy a analyzován kontraktační proces. …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on risks that arise during the realization of purchase-sale transactions in international trade and the limitation of these risks in the contract. To meet the goals of thesis a concrete domestic company that trades in both the czech and international markets has been used as an example. The thesis begins by describing the functioning of the company, fundamental terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta