Mgr. Veronika Horehleďová

Master's thesis

Sociální reprezentace sociální práce s lidmi s duševním onemocněním u psychiatrů, psychologů a sociálních pracovníků

Social representations of social work with people with mental illness by psychiatrists, psychologists and social workers
Abstract:
Práce se snaží odhalit zkreslené, nedostatečné, nebo záporné informace o sociální práci s lidmi s duševním onemocněním u psychiatrů, psychologů a sociálních pracovníků, které se mohou podílet na vzniku negativních, či nejasných sociálních reprezentacích o tomto oboru. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a souvislostmi mezi nimi. Empirická část je postavena na interpretaci dat získaných …more
Abstract:
The following thesis tries to reveal the distorted, low or negative information about social work with people with mental illness by psychiatrists, psychologists and social workers, which may contribute to the formation of negative or ambiguous social representations on this field. The theoretical part deals with the definition of basic concepts and the relationships among them. The empirical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií