Jana Ondráčková

Bachelor's thesis

Vliv edukace zdravotnických pracovníků na dodržování zdraví-prospěšných zásad u ICHS

Influence of education health service workers and observance health beneficial principles at CHD
Abstract:
Hlavní cíl: Zjistit do jaké míry respondenti s ICHS dodržují zásady zdravé životostprávy. Jak respondenti změnili svůj životní styl po vzniku onemocnění.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2012

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / field:
Ošetřovatelství / General Nurse

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.