Monika MALOUŠKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Informovanost v oblasti poskytování humanitární pomoci u složek integrovaného záchranného systému, studentů středních škol a obyvatelstva na Třebíčsku

Awareness of providing humanitarian aid of the IRS units, secondary school students and population in Třebíč region.
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo posoudit a zhodnotit informovanost vybraných subjektů v oblasti využití humanitární pomoci pro mimořádné události. Teoretická část bakalářské práce se opírá o právní normy, odbornou literaturu a internetové zdroje. Samotná teoretická část je zaměřena na humanitární pomoc její poskytování a organizování, v práci byly také uvedeny formy a také zásoby pro humanitární pomoc …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess and evaluate the awareness of selected entities in the field of humanitarian aid in case of extraordinary events. The theoretical part of the bachelor thesis is based on legal norms, professional literature and internet resources. It is focused on humanitarian aid, its provision and organization, the work also includes forms and supplies for humanitarian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Libor Líbal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALOUŠKOVÁ, Monika. Informovanost v oblasti poskytování humanitární pomoci u složek integrovaného záchranného systému, studentů středních škol a obyvatelstva na Třebíčsku. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gulebw gulebw/2
3. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2019
Bulanova, L.
4. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.