Bc. Radka Šandová

Diplomová práce

Obraz soužití Romů a majority na území České republiky pohledem několika příslušníků romského etnika

Picture Coexistence of Romanies and Majority in the Czech Republic View of Several Members of the Roma Ethnic Group
Anotace:
Práce se zaměřuje na vztahy majority a romského etnika, a to z pohledu několika jeho příslušníků. První část je věnována historii Romů. Dějiny romského etnika jsou popisovány od dob, kdy lze spolehlivě doložit přítomnost Romů na našem území, až po současnost. Druhá část sleduje vybrané oblasti v životě Romů, na kterých lze nejlépe demonstrovat vztah s majoritou. Právě zde je ponechán prostor několika …více
Abstract:
Diploma thesis focused on relationship between majority and Romanies's ethnicity from the view of the Romanies respondents. First part is about history of Romanies. The history od Romanies is described from the time, that we can truly evidence that Romanies was on our area, till now. Second part describes selected parts of their life where we clearly see their relationship with majority. In this chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jana Poláková, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Pospíšilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta