Slavomír Ligus

Bakalářská práce

Analýza a návrh business intelligence pre spoločnosť ZVL AUTO spol. s r. o.

Analýza a návrh business intelligence pro společnost ZVL AUTO spol. s r. o.
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat prostředí výrobní firmy ZVL AUTO s.r.o. a na jejím základě navrhnout a realizovat modelové řešení v oblasti Business Intelligence. Práce se dělí na dvě části. První část obsahuje stručný popis komponent, z nichž se Business Intelligence skládá a analýzu prostředí firmy. V druhé části je vytvořena úvodní analýza, vytvořený datový model a ukázka modelového …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to analyse the environment of the production company ZVL auto s.r.o. and to suggest and realize a model solution in the field of Business Intelligence based on this analysis. Thesis is divided into two parts. The first part contains a brief description of components that Business Intelligence consists of and the analysis of the company's environment. In …více
Abstract:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať prostredie výrobnej firmy ZVL AUTO s.r.o. a na jej základe navrhnúť a realizovať modelové riešenie v oblasti Business Intelligence. Práca sa delí na dve časti. Prvá časť obsahuje stručný popis komponent, z ktorých sa Business Intelligence skladá a analýzu prostredia firmy. V druhej časti je vytvorená úvodná analýza, vytvorený dátový model a ukážka …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Tomáš Prokopovič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45887