Mgr. Martin Doleček

Bakalářská práce

Odchylky od stylových norem odborné komunikace (na vzorku vysokoškolských seminárních prací)

Deviations from the stylistic standards of professional communication (on a sample of university seminar papers)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá odchylkami od stylových norem odborné komunikace. Analyzovaným materiálem jsou vysokoškolské seminární práce (stylistické rozbory). V této práci je zaměřena pozornost na vytvoření typologie odchylek od stylových norem odborného stylu v analyzovaném materiálu; pro tyto odchylky je podán frekvenční přehled. Prostřednictvím srovnání dvou verzí jednoho stylistického rozboru jsou …více
Abstract:
This BA thesis deals with scholarly communication, namely with deviations from norms that apply to university seminar papers (stylistic analyses). The thesis focuses on typology of mistakes as they can be found in the sample of materials as well as on their frequency. A comparison of two versions of one particular paper also suggests ways to correct mistakes of the above-mentioned kind.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta