Theses 

Sociální marketing v cestovním ruchu ve vybraném regionu – Bc. Vendula Hartvichová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management

Bc. Vendula Hartvichová

Master's thesis

Sociální marketing v cestovním ruchu ve vybraném regionu

Social marketing in tourism in selected region

Abstract: Diplomová práce se věnuje možnosti využití konceptu sociálního marketingu v cestovním ruchu, konkrétně v regionu Praha a okolí. Jsou zde objasněna základní teoretická východiska pro oblast cestovního ruchu i marketing, více pozornosti je pak věnováno konceptu sociálního marketingu. V praktické rovině pak byla věnována pozornost skutečnosti, nakolik tráví rodiče svůj volný čas se svými malými dětmi, tedy zda jej s nimi tráví, pokud nikoliv jaké jsou příčiny a co na straně objektů cestovního ruchu může intenzitu návštěv rodičů a dětmi zvýšit. V reakci na výsledky zjištěné při výzkumném šetření byla vytvořena návrhová část, která obsahuje návrh kampaně sociálního marketingu, jejímž cílem je podpořit společné trávení času rodičů s dětmi při návštěvách pražských památek a pamětihodností.

Abstract: The thesis is devoted to the possibility of using the concept of social marketing in tourism, particularly in the region of Prague and its surroundings. The basic theoretical background for tourism and marketing is explained, and more attention is paid to the concept of social marketing. In practical terms, attention was paid to the fact how much parents spend their leisure time with their young children, therefore, whether they spend it with them, and if not, what are the causes and, on the objects of tourism intensity can visit their parents and children increase. In response to the results obtained in the scientific research was created by the design part, which includes a proposal for a social marketing campaign, aimed at encouraging parents spending time with children during visits to Prague's landmarks and attractions.

Keywords: Cestovní ruch, děti, marketing, Praha, rodiče, sociální marketing, volný čas, Kids, leisure, parents, Prague, social marketing, tourism

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/7/2019 00:57, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz