Bc. Martin Pazour

Bakalářská práce

Tržní příležitosti poskytování veřejné služby ve vybrané oblasti

Market opportunities for the supply of public services in selected areas
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení tržních příležitostí veřejně poskytované sociální služby péče o seniory v době, kdy z demografického vývoje populace České republiky vyplývá, že obyvatelstvo stárne. V jednotlivých kapitolách je charakterizován současný stav v oblasti péče o seniory, důsledky demografického vývoje a legislativní postavení domovů pro seniory. Hlavní část práce se zaměřuje …více
Abstract:
This thesis is focused on assessment of market opportunities of social public service care about seniors in times, when from demographic development in Czech republic results, that population is growing old. In individual chapters there are described actual situation in care about seniors, results of demographic development and legislative position of houses for seniors. Main part of this thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michaela Horňáková
  • Oponent: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa