Bc. Nikola Kozáková

Bakalářská práce

Vliv konstrukce tkané výztuže na její mechanické vlastnosti

The influence of the design of wovwn reinforcements on its mechanical properties

The influence of the design of woven reinforcements on its mechanical properties
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce, výrobou a analýzou jednoduchých a dvojnásobných tkanin ze skleněných multifilů používaných jako výztuž pro přípravu kompozitu. Analýza tkanin byla zaměřena na hodnocení mechanických vlastností při jednoosém namáhání. Cílem je posouzení vlivu konstrukce tkaniny (stavby tkaniny) na výsledné mechanické vlastnosti(pevnost, tažnost), včetně posouzení zpracovatelnosti …více
Abstract:
This thesis deals with the design, manufacture and analysis of single and double fabrics which are made of glass multiples used as reinforcement for the preparatoin of the composite. The analysis of the fabrics was focused on the evaluation of mechanical properties during uniaxial stress. The aim is to evaluate the influence of the design (structure of fabrics) on the resulting mechanical properties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozáková, Nikola. Vliv konstrukce tkané výztuže na její mechanické vlastnosti. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Bakalářský studijní program / obor:
Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály