Bc. Adéla Terezie Hurtová

Bakalářská práce

Praxe Académica na Vida dos Estudantes Minhotos

Praxe Académica in students life from Minho
Abstract:
This bachelor thesis explores the effect that Praxe Académica has on the life of students of the University of Minho in Portugal, both negative, and positive. First two parts deal with describing the tradition itself, that includes explaining various terms, history of Praxe, hierarchy and particularities that belong to UMinho. The third part is then analysing the results of a survey distributed to …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se soustředí na dopad, jež má Praxe Académica na život studentů univerzity Minho v Portugalsku, a to jak negativní, tak pozitivní. První dvě části se zabývají popsáním samotné tradice, zahrnují tedy vysvětlení různých pojmů, historii Praxe, hierarchii a specifika patřící právě k UMinho. Třetí čas poté analyzuje výsledky získané z dotazníku distribuovaného studentům této univerzity …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch
  • Oponent: Mgr. Zuzana Rákociová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Portugalský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma