Bc. Aneta Slováčková

Bakalářská práce

Šíření a změny představ o katarech během působení Konráda z Marburgu

Diffusion and change of beliefs about the Cathars during the activity of Conrad of Marburg
Anotace:
Ve středověku vznikala literatura popisující katary jako jednu z nejhorších herezí. V rámci odsuzování katarů docházelo až k jejich chápání jako uctívačů ďábla. Jako doklady těchto představ se od polemiků dochovaly prameny popisující uctívání ďábla. Tato bakalářská práce se zaměří na utváření a přenosy „ďábelského“ obrazu katarů oblasti jižní Francie do severního Porýní. Práce se pokusí objasnit, odkud …více
Abstract:
In the middle ages a literature was being created, that described cathars as one of the worst heresy. While cathars were judged, it escalated to them being perceived as devil worshippers. Sources describing them as devil worshippers were a proof, that polemics had such notion. This thesis is focused on creating and spreading that devilish image of cathars between Southern France and Northen Rhineland …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. František Novotný
  • Oponent: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.