Bc. Aneta Slováčková

Bachelor's thesis

Šíření a změny představ o katarech během působení Konráda z Marburgu

Diffusion and change of beliefs about the Cathars during the activity of Conrad of Marburg
Abstract:
Ve středověku vznikala literatura popisující katary jako jednu z nejhorších herezí. V rámci odsuzování katarů docházelo až k jejich chápání jako uctívačů ďábla. Jako doklady těchto představ se od polemiků dochovaly prameny popisující uctívání ďábla. Tato bakalářská práce se zaměří na utváření a přenosy „ďábelského“ obrazu katarů oblasti jižní Francie do severního Porýní. Práce se pokusí objasnit, odkud …more
Abstract:
In the middle ages a literature was being created, that described cathars as one of the worst heresy. While cathars were judged, it escalated to them being perceived as devil worshippers. Sources describing them as devil worshippers were a proof, that polemics had such notion. This thesis is focused on creating and spreading that devilish image of cathars between Southern France and Northen Rhineland …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2018
  • Supervisor: Mgr. František Novotný
  • Reader: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philosophy / Study of Religions

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.