Theses 

Identita (americký a evropský pohled) – Bc. Světlana Orosiová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Světlana Orosiová

Bachelor's thesis

Identita (americký a evropský pohled)

Identity (American and European view)

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá americkým a evropským pohledem na identitu v dílech Samuela P. Huntingtona a Karla B. Müllera. Zaměřuje se jak na charakteristiku, tak i na problémy existence kolektivní identity Ameriky a Evropy. Součástí práce je i komparace obou pohledů.

Abstract: This thesis deals with the US and European view of identity in the works of Samuel P. Huntington and Karel B. Müller. It focuses on both the characteristics and the problems of the existence of a collective identity of America and Europe. The work also includes a comparison both views.

Kľúčové slová: Identita, krize, USA, Evropa, civilizace, kolektivní identita, národní identita, evropská identita, americká identita, Identity, crisis, Europe, civilization, collective identity, national identity, european identity, american identity

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 4. 2019 14:32, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz