Bc. Hana Wroblová

Diplomová práce

Nástroje podpory prodeje v marketingové komunikaci zahraničních zájezdů

Sales Promotion Tools in Marketing Communication of Outbound Tours
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza marketingové komunikace vybraných cestovních kanceláří působících na českém trhu a její zhodnocení z pohledu podpory prodeje. Teoretická část práce obsahuje poznatky z oblasti cestovního ruchu, marketingu služeb cestovního ruchu, marketingové komunikace v cestovním ruchu, podpory prodeje a zabývá se také činností cestovní kanceláře v oblasti výjezdového cestovního …více
Abstract:
Subject of this thesis is an analysis of the marketing communication of the pre-selected travel agencies operating on the czech market and its evaluation from the sales promotion point of view. The theoretical part includes information about tourism, marketing of services in tourism, marketing communication in tourism, sales promotion and it also deals with the activities of travel agencies in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní