Sojka Sojka, DiS.

Bakalářská práce

Terminální stavy v přednemocniční péči

Terminal Conditions in Pre-Hospital Care
Anotace:
SOJKA, Michal. Terminální stavy v přednemocniční péči. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: MUDr. Natália Podstavková. Praha. 2022. 62 stran. Tématem bakalářské práce jsou terminální stavy v přednemocniční péči. V teoretické části jsou definovány základní pojmy jako jsou terminální stav, smrt a umírání, specifika paliativní péče a její druhy, dále jsou …více
Abstract:
SOJKA, Michal. Terminal Conditions in Pre-Hospital Care. Medical College, Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: MUDr. Natália Podstavková. Prague. 2022. 62 pages. The topic of this bachelor thesis are terminal states in pre-hospital care. The theoretical part of the thesis is focused on the definitions of a terminal state, death, dying and the palliative care. The palliative care is the main objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: MUDr. Natália Podstavková
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická