Huanyu Li

Master's thesis

Evaluation and Comparison of the Effects of Value Creation for the Selected Czech and Chinese Company

Evaluation and Comparison of the Effects of Value Creation for the Selected Czech and Chinese Company
Abstract:
The goal of the thesis is to estimate, analyze and compare the V/EBIT(1-t) multiplier for two companies and use decomposition to analyze the value creation. And we also analyze the financial characteristics of two companies, after that we use the quick test to rate the two companies. in energy industry, where one of two companies is from Czech and one from China.
Abstract:
The goal of the thesis is to estimate, analyze and compare the V/EBIT(1-t) multiplier for two companies and use decomposition to analyze the value creation. And we also analyze the financial characteristics of two companies, after that we use the quick test to rate the two companies. in energy industry, where one of two companies is from Czech and one from China.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic