Mgr. Marie Kuřátková

Diplomová práce

The influence of false cardiac feedback on autonomic markers of arousal

The influence of false cardiac feedback on autonomic markers of arousal
Anotace:
Diplomová práce „Vliv falešného srdečního feedbacku na autonomní markery arouselu“ se zaměřuje na zkoumání vlivu falešného srdečního feedbacku na psychofyziologický arousal jedince. Základním předpokladem je, že vnímání zrychleného srdečního tepu by mohlo ovlivňovat srdeční frekvenci jedince, případně i jeho další fyziologické funkce. Dále se práce zabývá zkoumáním možné souvislosti mezi přesností …více
Abstract:
The diploma thesis “The Influence of False Cardiac Feedback on Autonomic Markers of Arousal” explores the influence of false cardiac feedback on a person’s physiological functions. The basic assumption is that the perception of accelerated cardiac feedback can influence the actual cardiac activity, and potentially other physiological functions. Furthermore, it tries to establish a possible correlation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.