Mgr. Marie Kuřátková

Master's thesis

The influence of false cardiac feedback on autonomic markers of arousal

The influence of false cardiac feedback on autonomic markers of arousal
Abstract:
Diplomová práce „Vliv falešného srdečního feedbacku na autonomní markery arouselu“ se zaměřuje na zkoumání vlivu falešného srdečního feedbacku na psychofyziologický arousal jedince. Základním předpokladem je, že vnímání zrychleného srdečního tepu by mohlo ovlivňovat srdeční frekvenci jedince, případně i jeho další fyziologické funkce. Dále se práce zabývá zkoumáním možné souvislosti mezi přesností …more
Abstract:
The diploma thesis “The Influence of False Cardiac Feedback on Autonomic Markers of Arousal” explores the influence of false cardiac feedback on a person’s physiological functions. The basic assumption is that the perception of accelerated cardiac feedback can influence the actual cardiac activity, and potentially other physiological functions. Furthermore, it tries to establish a possible correlation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.