Bc. Richard Žember

Diplomová práce

Úvod do animačních technik prezentovaný ve webové aplikaci

Introduction to Animation Techniques presented using Web Application
Abstract:
The thesis is about the making of an animation. It briefly describes the history of animation and introduces basic principles of animation, film language and the process of filmmaking - the making of script. The core of the work is an original short 3D animated film, which was created in accordance with the principles described. Next, the process of making the film in the 3D manipulation software Blender …více
Abstract:
Práca sa zaoberá tvorbou animácie. Popisuje krátku históriu a princípy zaužívané v animácii, filmovú reč a proces filmovej tvroby – vznik námetu a scenáru. Jadrom práce je originálny krátky 3D animovaný film, ktorý vznikol v súlade s popísanými princípmi. Ďalej je tu opísaný proces vzniku filmu a používania 3D animačného softvéru Blender. Tieto informácie sú tiež prezentované pomocou jednoduchej webovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: MgA. Kateřina Spáčilová
  • Oponent: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D., Mgr. Jiří Víšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma