Bc. Petra Malkusová

Master's thesis

Firemní kultura společnosti FTE automotive Czechia s.r.o.

The Company culture of FTE automotive Czechia s.r.o.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá firemní kulturou ve výrobní společnosti FTE automotive Czechia s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována především známým teoriím tvorby firemní kultury jejím složkám, formám a strukturám. Následně je zaměřena na strategii a interní komunikaci. V druhé části je detailně popsána strategie společnosti, budování firemní kultury v souladu s hodnotami společnosti …more
Abstract:
The thesis deals with the corporate culture in production company FTE automotive Czechia Ltd. The thesis is divided into two parts. The first part is devoted primary to known theories of making corporate culture, its ingredients, forms and structures. Subsequently it is focused on strategy and internal communication. In second part is described in details company strategy, building corporate culture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní