Mgr. Monika Jarchovská

Master's thesis

"Mé dítě bere drogy":Narativní analýza příběhů matek dětí závislých na drogách

"My child takes drugs":Narrative analysis of stories of mothers with drug addicted children
Abstract:
Práce se zaměřuje na téma prožitků matek dětí závislých na drogách. V teoretické části se autorka zabývá rizikovým chováním adolescentů a jeho přechodem v drogovou závislost, ve stěžejní kapitole této části rozebírá téma drogové závislosti v rodinném kontextu. Ve výzkumné části se věnuje narativní analýze šesti příběhů matek závislých dětí. Analýza probíhá na třech úrovních: ve fázi „prvního čtení …more
Abstract:
This thesis focuses on the theme of experience of mothers, whose children have got problems with drug addiction. In the theoretical part, the author deals with the topic of risk behavior of adolescents and the transition to drug addiction, which is further described in detail. The key chapter in this part is the one dealing with the theme of drugs in a family. In the empirical part, the author focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií