Bc. Zuzana Kobrová

Bakalářská práce

Vliv zařízení pro zajištění cizinců na bezpečnost regionu Mladá Boleslav

The influence of detention refugees facility on the security of region Mladá Boleslav
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním bezpečnosti v regionu Mladá Boleslav v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců. Hlavním záměrem práce je zjistit, jaký vliv má zařízení pro zajištění cizinců na okolní obce. Také je v textu popsáno fungování azylového detenčního zařízení, s popisem bezpečnostních prvků. Pro zjištění výsledků je použit vlastní výzkum, konkrétně rozhovory s představiteli …více
Abstract:
This thesis deals with the detention refugees facility and its influence on the security of Mladá Boleslav region. The main purpose of the text is find the influence of the facility on the nearby villages. Also it is focused on the function of a facility and description of the safety features. It is used an own research for finding results, specifically interviews with the representatives of villages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Doleček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií