Bc. Kateřina Birková

Diplomová práce

Rehearsal technique in teaching a pupil with Down syndrome in one-to-one English classes

Rehearsal technique in teaching a pupil with Down syndrome in one-to-one English classes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá slabou pracovní pamětí žákyně s Downovým syndromem a pořebou nalézt nejefektivnější způsob, jak zdokonalit její anglickou slovní zásobu pomocí metody opakování. Teoretická část si klade za cíl demonstrovat propojení problémů spojených se zdravím dětí s Downovým syndromem, pracovní pamětí a výukou slovní zásoby anglického jazyka. Pro plánování efektivních výukových strategií …více
Abstract:
The Thesis deals mainly with a poor working memory of a pupil with Down syndrome and the need to find the most efficient way to enrich her English vocabulary with the help of the rehearsal strategy training. The Theoretical part intends to demonstrate the interconnection of issues associated with health among children with Down syndrome, working memory and teaching a foreign language. Various theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta