Bc. Kateřina Birková

Master's thesis

Rehearsal technique in teaching a pupil with Down syndrome in one-to-one English classes

Rehearsal technique in teaching a pupil with Down syndrome in one-to-one English classes
Abstract:
Diplomová práce se zabývá slabou pracovní pamětí žákyně s Downovým syndromem a pořebou nalézt nejefektivnější způsob, jak zdokonalit její anglickou slovní zásobu pomocí metody opakování. Teoretická část si klade za cíl demonstrovat propojení problémů spojených se zdravím dětí s Downovým syndromem, pracovní pamětí a výukou slovní zásoby anglického jazyka. Pro plánování efektivních výukových strategií …more
Abstract:
The Thesis deals mainly with a poor working memory of a pupil with Down syndrome and the need to find the most efficient way to enrich her English vocabulary with the help of the rehearsal strategy training. The Theoretical part intends to demonstrate the interconnection of issues associated with health among children with Down syndrome, working memory and teaching a foreign language. Various theoretical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta