Bc. David Kunovský

Bakalářská práce

Fúze a projekt fúze v akciové společnosti

Merger and merger project at joint stock company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Fúze a projekt fuze v akciové společnosti“ je charakteristika fúze akciové společnosti a popis uskutečněných projektů fúzí ve vybrané společnosti. Teoretická část rozebírá fúzi akciové společnosti a vývoj právní úpravy fúzí. Stěžejní částí teoretické části práce je analýza procesu fúze se zaměřením na charakteristiku projektu fúze. Praktická část se podrobně věnuje fúzím …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Merger and merger project at joint stock company” is to define merger at joint stock company and to describe several merger projects of one chosen joint stock company. The theoretical part explores merger projects of joint stock company and development of legal aspects of mergers at joint stock company. In its main part the course of menger with a focus on merger project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta