Bc. Andrea MOŽÍŠOVÁ

Master's thesis

Charakterizace biodegradabilního materiálu na bázi PVAL/kolagen

Characterization of Biodegradable Material Based on PVAL/Collagen
Anotácia:
Cílem diplomové práce byla charakterizace biodegradabilního materiálu na bázi PVAL/kolagen. V teoretické části je stručně popsán vývoj trhu biodegradovatelných polymerů a jejich možné aplikace. Největší uplatnění nacházejí biodegradovatelné polymery jako kompostovatelné tašky a obaly v potravinářském průmyslu. Dále je charakterizován poly(vinyl alkohol) a hydrolyzát kolagenu. V experimentální části …viac
Abstract:
The aim of thesis was the characterization of biodegradable material based on poly(vinyl alcohol)/collagen. The thesis is divided into theoretical and experimental parts. In the theoretical part, the short evolution of market of biodegradable polymers is described and their potential applications. The biodegradable polymers are widely used as compostable bags and the packaging in food industry. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
Zverejniť od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Alena Kalendová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOŽÍŠOVÁ, Andrea. Charakterizace biodegradabilního materiálu na bázi PVAL/kolagen. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / odbor:
Chemistry and Materials Technology / Polymer Engineering

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.