Veronika Jelínková

Bakalářská práce

Tetování a skarifikace jako instrumenty přenosu kultury do těla

Tattoo and scarification as instruments of culture transfer to the body
Anotace:
V této práci popisuji způsoby, kterými se kultura vpracovává do lidského těla, a to na příkladech funkcí a motivací trvalých tělesných modifikací v odlišných kulturních kontextech. Zaměřuji se konkrétně na tetování a skarifikaci, které považuji za nástroje zprostředkovávající a přenášející kulturní poznání do lidského těla. Pracuji s procesy semiotizace a disciplinace, kterými kultura tělo zpracovává …více
Abstract:
In this thesis, I describe the ways in which culture is incorporated into the human body, on the examples of functions and motivations of permanent bodily modifications in different cultural contexts. I focus specifically on tattooing and scarification, which I consider to be tools that mediate and transfer cultural knowledge into the human body. I work with the processes of semiotization and discipline …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2021
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Paul

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií