Theses 

Motivace k dlouhodobé dobrovolné službě v zahraničí – Mgr. Tereza Dobiášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Tereza Dobiášová

Diplomová práce

Motivace k dlouhodobé dobrovolné službě v zahraničí

The motivation for the long-term voluntary service abroad

Anotace: Diplomová práce s názvem „Motivace k dlouhodobé dobrovolné službě v zahraničí“ pojednává o motivačních faktorech, které mají vliv na rozhodnutí jedince dlouhodobě a dobrovolně působit v zahraničí. V teoretické části popisuje poznatky z oblasti teorie motivace, věnuje se pojmu dobrovolnictví, který vysvětluje a uvádí jeho druhy. Dále pak uvádí výsledky některých dříve provedených výzkumů na téma motivace k dobrovolnictví. Jádrem praktické části je kvalitativní výzkum motivů dobrovolníků, kteří dlouhodobě působili v zahraničí. Cílem výzkumu je zjistit, co vedlo respondenty k jejich dobrovolnému působení, a dále jaké faktory je v jejím průběhu podporovaly a jaké je naopak brzdily.

Abstract: The diploma thesis entitled "The motivation for long-term voluntary service abroad" deals with the motivational factors that affect individual decisions and long-term volunteer work abroad. The theoretical part describes the knowledge of human motivation, deals with the concept of volunteerism, which explains and identifies the species. Then, it presents the results of some previous research on motivation to volunteer. The core of the practical part is a qualitative research of the motives of volunteers, who have long-term worked abroad. The aim of this research is to determine what led these people to their voluntary action, and which factors in the course of what is promoted and hindered the contrary.

Klíčová slova: Dobrovolná služba, dobrovolnictví, dobrovolník, motivace, zahraničí

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:08, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz