Theses 

Komerční využití kulturních památek v cestovním ruchu – Bc. Dominika Charvátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dominika Charvátová

Bakalářská práce

Komerční využití kulturních památek v cestovním ruchu

Commercial utilization of cultural monuments in tourism

Anotace: Předložená bakalářská práce se věnuje komerčnímu využití kulturních památek a jejich zapojení do cestovního ruchu ve městě Rumburk. Cílem práce bylo zjistit podmínky pro rozvoj kulturního cestovního ruchu v Rumburku a najít možnosti zapojení nemovitých kulturních památek do turismu. První část práce se zaměřuje na teoretické vymezení pojmů kultura, kulturní dědictví, kulturní cestovní ruch a komerční využití. Analytická část je věnována situační analýze města Rumburk a analýze kulturně historického dědictví, kde jsou uvedeny ukázky využití některých kulturních subjektů. Z výsledků analýzy vychází část návrhová, kde je doporučen projekt a produkt pro zapojení památek v Rumburku do turismu.

Abstract: This bachelor thesis deals with commercial utilisation of cultural monuments and their integration into tourism in the city Rumburk. The goal was to find conditions for developing cultural tourism in Rumburk and to find possibilities to integrate cultural monuments into tourism. First part focuses on defining theoretical terms of culture, cultural heritage, cultural tourism and commercial utilization. Analytical part is dedicated to situational analysis of city Rumburk and analysis of cultural and historical heritage, where there are shown samples of utilization of cultural monuments in Rumburk. The suggestions made according to findings of the analysis are project and product which could be used for integrating cultural monuments in Rumburk into tourism.

Klíčová slova: komerční využití, kultura, kulturní cestovní ruch, kulturní dědictví, památková péče, podstávkové domy, Rumburk commercial utilization, culture, cultural heritage, cultural tourism, monument care, Rumburk, vernacular architecture

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:29, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz