Ing. Pavel ŠILHÁN

Disertační práce

Modelování a řízení přenosové soustavy

Simulation and controlling in power systems
Anotace:
Tato práce se zabývá modelováním a řízením elektrizační soustavy. Teoretická část popisuje numerické metody (Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Decoupled, Fast-Decoupled), které se nejčastěji používají pro řešení ustáleného chodu soustavy. Rozebrány jsou vlastnosti metod a posouzena vhodnost jejich použití. Dále je rozebrána metoda modelování elektrizační soustavy pomocí admitanční matice. Jednotlivé …více
Abstract:
This work deals with simulation and controlling in power systems. The theoretical part describes most often used numerical methods for load-flow (Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Decoupled, Fast-Decoupled). There are characteristics of methods and rated their use. Further is described the method of power system simulation by admittance matrix. The power system elements are simulated by substitutive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011
Zveřejnit od: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠILHÁN, Pavel. Modelování a řízení přenosové soustavy. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická