Ing. Pavel ŠILHÁN

Doctoral thesis

Modelování a řízení přenosové soustavy

Simulation and controlling in power systems
Abstract:
Tato práce se zabývá modelováním a řízením elektrizační soustavy. Teoretická část popisuje numerické metody (Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Decoupled, Fast-Decoupled), které se nejčastěji používají pro řešení ustáleného chodu soustavy. Rozebrány jsou vlastnosti metod a posouzena vhodnost jejich použití. Dále je rozebrána metoda modelování elektrizační soustavy pomocí admitanční matice. Jednotlivé …more
Abstract:
This work deals with simulation and controlling in power systems. The theoretical part describes most often used numerical methods for load-flow (Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Decoupled, Fast-Decoupled). There are characteristics of methods and rated their use. Further is described the method of power system simulation by admittance matrix. The power system elements are simulated by substitutive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011
Accessible from:: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠILHÁN, Pavel. Modelování a řízení přenosové soustavy. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická