Theses 

Zlo a odcizení v postavách McCarthyho románu Tahle země není pro starý – Tereza ZEMANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)

Tereza ZEMANOVÁ

Bakalářská práce

Zlo a odcizení v postavách McCarthyho románu Tahle země není pro starý

The Embodiment of Evil in Cormac McCarthy's No Country for Old Men

Abstract: Předmětem této bakalářské práce je analýza románu Tahle země není pro starý, současného amerického autora Cormaca McCarthyho. Analýza je zaměřena především na zlo, které se ukrývá v lidském charakteru, zejména na to, jak ovlivňuje jednání tří hlavních protagonistů a jaký má dopad na jejich budoucí život. Anton Chigurh je přímým ztělesněním zla a řídí se svými vlastními zákony. Llewelyn Moss představuje typického člověka, který podlehne touze po penězích, což nakonec vede k jeho smrti. Poslední postavou analýzy je šerif Ed Tom Bell, který je během své práce policisty vystaven takovým krutostem, že už není schopen déle zlu čelit a rezignuje na svou funkci. Moss i Bell se snaží se zlem nějakým způsobem vyrovnat, na rozdíl od Chigurha, který zlo neustále šíří a z boje mezi dobrem a zlem vychází jako vítěz. Práce dokládá, že zlo představuje jeden z autorových charakteristických prvků, a že McCarthy se pokouší své čtenáře varovat před úplnou devastací společnosti a jejích hodnot.

Abstract: This bachelor thesis analyses the evil in the characters of No Country for Old Men, a novel by a contemporary american author Cormac McCarthy. The analysis concentrates mainly on the evil hidden in the human nature, particularly the way it influences the behaviour of the three main protagonists and the way it influences their future life. Anton Chigurh is a personification of evil following its own rules. Llewelyn Moss represents an ?everyman?, who succumbs to the greed for money, which eventually leads to his death. The last character of the analysis is Sheriff Ed Tom Bell, who encounters such viciousness while working as a policeman, that he cannot face evil anymore and resigns on the position of Sheriff. Moss and Bell try to cope with evil, contrary to Chigurh, who ceaselessly spreads evil and who comes out as victorious from the battle between good and evil. The thesis illustrates that McCarthy is trying to warn his readers against a complete devastation of society and its values.

Keywords: analýza, zlo, román, zkažená společnost

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Sedlmajerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Tereza. Zlo a odcizení v postavách McCarthyho románu Tahle země není pro starý. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:22, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz