Kamila NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors

European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors. The first part explains key terms and gives general information about the project. Moreover, the emphasis is put on the city of Pilsen. The description of the city as well as places of interest is presented. Subsequently its programme for the year 2015 in addition to main events …více
Abstract:
Téma této bakalářské práce zní Evropské hlavní město kultury 2015: srovnávací studie města Plzně s předchůdci. V první části práce jsou vysvětleny klíčové termíny a uvedeny základní informace o projektu. Bakalářská práce je zaměřena hlavně na město Plzeň. Je zde uveden stručný popis města, dále jeho program na rok 2015 a hlavní události roku. Další částí práce je interview s tiskovým mluvčím Techmania …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Kamila. European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická