Bc. Lukáš Kolomazník

Bakalářská práce

Vztah syndromu přetrénování a vybraných osobnostních charakteristik u vrcholových sportovců v období mladé dospělosti

The relationship between the overtraining syndrome and selected personality traits of young elite athletes in early adulthood
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce je zmapovat tři vybrané osobnostní charakteristiky u vrcholových sportovců v mladé dospělosti ve vztahu se syndromem přetrénování. Dále se studie zabývala vztahem pohlaví a typu sportu v závislosti na vyšší riziko syndromu přetrénování. Výzkumný design pochází z projektu „Psychologické aspekty zvládání zátěže vrcholových sportovců v adolescenci“ (MUNI/A/1042/2015 …více
Abstract:
The aim of the bachelor’s thesis is to map three chosen personality traits of elite athletes in young adulthood in relation to the overtraining syndrome. Thesis also focuses on gender and type of sport in relation to higher risk of overtraining syndrome. Research design is based on the project “Psychological Aspects of Coping in elite Athletes in Adolescence” (MUNI/A/1042/2015). The collection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie