Marie Martišková

Bakalářská práce

Spontánní porod, nebo císařský řez?

Natural Childbirth or Caesarean Section?
Anotace:
Tématem bakalářské práce je "Spontánní porod, nebo císařský řez?" Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá fyziologickým porodem a císařským řezem. U spontánního porodu je popsána jeho klasifikace, průběh porodu a popis každé doby porodní, dále je popsána porodnická bolest, analgezie, porodní poranění a komplikace epiziotomie. Také se zabývá kojením a psychikou ženy …více
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis is "Natural Childbirth or Caesarean Section?" The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals with natural childbirth and Caesarean section. Within the spontaneous delivery, its classification is described followed by description of childbirth and each stage of labour followed by the description of pains, obstetrical analgesia, birth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zveřejnit od: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Žárská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Martišková, Marie. Spontánní porod, nebo císařský řez?. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka