Bc. Eva Štipčáková

Master's thesis

MR zobrazování mozku s ultrakrátkým echo-časem

Ultrashort echo-time MR imaging of the brain
Anotácia:
V této diplomové práci jsem stručně shrnula historii magnetické rezonance a popsala jsem teorii zobrazování magnetickou rezonancí. Zabývala jsem se jaderným spinem v mag- netickém poli, radiofrekvenčními pulzy a relaxací jader. Dále jsem popsala hlavní části MR tomografu. Shrnula jsem způsob detekce a zpracování signálu. Zabývala jsem se popsáním dvou základních pulzních sekvencí a popisem sekvence …viac
Abstract:
In this thesis I briefly summarized history of magnetic resonance and described theory of magnetic resonance imagining. I dealt with nuclear spin in magnetic field, radiofrequency pulses and relaxation of nuclei. I also described main units of MR tomograph. I summarized ways of detection and processing of signal. I dealt with description of two basic pulse sequences and describtion of sequence with …viac
 

Kľúčové slová

MRI ultrakrátký echo-čas UTE sodík mozek
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Physics / Biophysics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.