Bc. Markéta Kubíková

Bakalářská práce

Corporate design jako integrální součást firemní kultury

Corporate design as an integral part of corporate culture
Anotace:
Bakalářská práce definuje smysl jednotného grafického manuálu společnosti. Rozebírá její celkovou identitu, image, komunikaci, firemní kulturu i firemní design. Zkoumá, jak se grafický manuál jako interní závazný dokument projevuje na identitě celé společnosti, analyzuje jeho jednotlivé prvky – co vše by měl zahrnovat, co naopak obsahovat nemá. Práce popisuje, jak se grafický manuál projevuje na ucelené …více
Abstract:
The bachelor thesis defines the meaning of the graphic manual of the company. It analyzes the overall identity of the company, its image, communication, corporate culture and corporate design. It discusses how the graphical manual, as an internal document, manifests itself in the identity of the entire company, analyzes its individual elements – what it should include, what it does not contain. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace