Jakub Hrbáč

Bachelor's thesis

Alternativní způsoby dopravy

Alternative methods of transport
Abstract:
Obsahem této bakalářské práce je výzkum v oblasti využití alternativních způsobů dopravy. V teoretické části je pozornost věnována historickému kontextu a vývoji nekonvenčních paliv, současně využívaným variantám dopravy a jejich podpoře. Vysvětleny jsou i přínosy ekologického dopravního chování v rámci chytré mobility včetně budoucího vývoje v dané oblasti. Praktická část se zabývá analýzou dopravního …more
Abstract:
This bachelor thesis consists of research in the field of alternative methods of trasport. The theoretical section is dedicated to the historical context and the evolution of unconventional fuels, current varieties of transport and their backup. It includes the explanation of the benefits of ecological behaviour in terms of smart mobility, including the future progress in this area. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2020
  • Supervisor: Michal Mervart
  • Reader: Přemysl Žižka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79327