Lenka Netolická

Bakalářská práce

Demografické ukazatele pro podporu plánování hospodaření a financování mateřských a základních škol.

Demographic indicators to support planning management and financing of kindergartens and elementary schools.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem počtu dětí a žáků v minulých a následujících letech v mateřských a základních školách ve spádové lokalitě obce Holice. Provedená analýza naplněnosti zařízení je porovnána s financováním školských zařízení. V návaznosti na demografický vývoj a zavedení povinného předškolního vzdělávání se vypracovaná studie zabývá naplněností kapacit předškolních zařízení a s tím související …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with a development of number of children and pupils of nursery, primary schools in the area of Holice in past and future years. The conducted analysis of schools' repletion is compared with schools' funding. Following the demographic development and introduction of mandatory preschool education, the thesis deals with replenishment of preschools' capacities and changes in economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Netolická, Lenka. Demografické ukazatele pro podporu plánování hospodaření a financování mateřských a základních škol.. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní