Bc. Daniel Kaplan

Bakalářská práce

Diverzifikace činností zemědělských podniků v okrese Rychnov nad Kněžnou

Diversification of the activities of agricultural holdings in the region Rychnov nad Kněžnou
Anotace:
Tato práce řeší problematiku diverzifikace činností zemědělských podniků v okrese Rychnov nad Kněžnou. Diverzifikace je jedním z nástrojů pro udržení nebo vytvoření pracovních míst na venkově, zároveň také slouží ke zvýšení nebo udržení zisku podniku. Důsledkem úspěšné diverzifikace může být nárůst konkurenceschopnosti podniku nebo regionu a zvyšování kvality života na venkově. Cílem předkládané bakalářské …více
Abstract:
This thesis deals with diversification of the activities of agricultural holdings in the region Rychnov nad Kněžnou. Diversification is one of the many instruments for maintaining and creating jobs in the rural region, also helps to increase or maintain holding´s profit. The result of succesful diversification can be the growth of holding´s and regional competitiveness and increase of quality of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Michal Navrátil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika