Dominik Di Maio

Bakalářská práce

Vnitropodnikové účetní směrnice ve vybraném podniku

Internal Accounting Directives in the Selected Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vnitřními účetními směrnicemi ve vybraném podniku. Cílem této bakalářské práce je navrhnout úpravu těchto vnitropodnikových směrnic. Teoretická část se zabývá charakteristikou vnitropodnikových směrnic, jejich smyslem a vysvětluje vybrané účetní směrnice, které jsou následně použity v části praktické. Praktická část charakterizuje vybranou účetní jednotku a uvádí návrh …více
Abstract:
This bachelor thesis handle with internal accounting directives in chosen company. The objective of this bachelor thesis is to propose adjustment of internal accounting directives. Theoretical part deal with character and purpose of internal directives and explaining selected internal directives, which are used in practical part. Practical part characterizes chosen company and states the proposal modified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Di Maio, Dominik. Vnitropodnikové účetní směrnice ve vybraném podniku. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe