Theses 

Urban planning - Metropolitan plan of the capital city of Prague – Adéla Volfová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adéla Volfová

Diplomová práce

Urban planning - Metropolitan plan of the capital city of Prague

Územní plánování - Metropolitní plán hlavního města Prahy

Anotace: Územní plánování přímo formuje prostor, ve kterém lidé žijí, ale míra jejich angažovanosti je nízká. Přestože se mohou spolupodílet na utváření města například zapojením se do zájmových skupin, které mají vliv na územní plánování. Diplomová práce se zabývá otázkou, ovlivnění procesu pořizování územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán) jednotlivými aktéry. Teoretická část práce se věnuje podrobnému vysvětlení průběhu tvorby územního plánu a představení návrhu zadání Metropolitního plánu, který slouží k vymezení pojmů. V praktické části je uvedena charakteristika jednotlivých aktérů a jejich zájmů v kontextu územního plánování. Proces pořizování územního plánu je nejvíce ovlivněn třemi obligatorními aktéry - veřejnost, zájmové skupiny a politická reprezentace. Závěrem práce je stanovení způsobu ovlivňování a jejich klasifikace.

Abstract: Urban planning form the space occupied by people, but their participation ratio is low. In spite of the fact that they can be concerned in city planning for example to be engaged in interest group, that could affect it. The thesis aim the question of the affect on the process of making Prague Land Use Plan (Metropolitan plan). The theoretical part defines the detailed explanation of the city planning and presents project submission of Metropolitan plan, and also set the context. In the practical part of the thesis the urban agents and their interests are charactised. The process of urban planning is influenced by three obligatory urban agents - the public, the interest groups and the political representation. The conclusion of this work is setting the way of affecting and their classification.

Klíčová slova: Metropolitní plán, územní plánování, participace veřejnosti, lobbing, zájmové skupiny

Keywords: lobbing, public participation, interest group, Metropolitan plan, urban planning

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Aleš Lisa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69591

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz