Theses 

Tenis na vozíku ako športová hra pre telesne postihnutých športovcov – Marek GERGELY

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marek GERGELY

Bakalářská práce

Tenis na vozíku ako športová hra pre telesne postihnutých športovcov

Wheelchair tennis as a sport game for physical disabled athletes

Anotace: Zámerom tejto bakalárskej práce bolo opísať tenis na vozíku ako športovú hru pre telesne postihnutých športovcov. Cieľom bolo aj priblížiť širokej verejnosti šport telesne postihnutých a oboznámiť ich s tenisom na vozíku. Kapitoly bakalárskej práce, by mali priblížiť šport telesne postihnutých, pojem aplikovanej telesnej výchovy a aplikovanej pohybovej aktivity, organizácie pre telesne postihnutých športovcov, klasifikáciu športovcov s telesným postihnutím, oboznámiť s charakteristikou telesného postihnutia, významom športu pre jedincov s telesným postihnutím. Výslednou časťou bakalárskej práce je opis tenisu na vozíku ako športovej hry pre telesne postihnutých športovcov. V jednotlivých kapitolách oboznamujem s históriou tenisu na vozíku, s pravidlami tenisu na vozíku, opisujem tenisovú hru, vybavenie športovca a športové náradie, typ postihnutí vhodných na tento šport a celkovú charakteristiku tenisu na vozíku.

Abstract: The aim of this thesis was to describe the wheelchair tennis as a sports game for disabled athletes. The aim was to bring the sport for disabled athletes to the general public and make them aware of Wheelchair Tennis. Chapters thesis, should bring sport disabled, concept of the Applied Physical Education and Adapted Physical Activity, an organization for disabled athletes, classification of athletes with disabilities to become familiar with the characteristics of disability, importance of sports for individuals with physical disabilities. The final part of the thesis is to describe such a wheelchair tennis as a sports games for disabled athletes. The chapters acquaint with the history of wheelchair tennis, with the rules of wheelchair tennis, describing wheelchair tennis game, equipment for athlete and sports equipment, also type of disability suitable for this sport and the overall characteristic of the wheelchair tennis

Klíčová slova: tenis, telesné postihnutie, tenis na vozíku, šport telesne postihnutých, aplikovaná pohybová aktivita, aplikovaná telesná výchova

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

GERGELY, Marek. Tenis na vozíku ako športová hra pre telesne postihnutých športovcov. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz